Visualisera affärsmodellen

En affärsidé är grunden och kärnan i verksamheten. Affärsplanen beskriver hur affärsidén ska realiseras. ”Alla” har fått en fantastisk affärsidé, de flesta kan skriva en teoretisk plan men få kan bygga en framgångsrik affärsmodell. Jag läser många affärsplaner och den mest intressanta delen är just affärsmodellen – här lyser entreprenörens kapacitet igenom. Förståelsen för trender, marknaden, kunden med mera blir uppenbara.

Att beskriva en affärsmodell på ett strukturerat sätt är svårt men nödvändigt för att andra ska förstå hur du tänker. Som tur är finns det hjälp att få – Business Model Generation förser dig med ett enkelt ramverk för att skapa, utveckla men framförallt visualisera affärsmodeller.

Först av allt – en definition av affärsmodell: “En affärsmodell beskriver den logiska grunden för hur en organisation skapar, levererar, och fångar värde.” Detta illustreras med hjälp av följande kanvas.

  • Målgrupp – vilka målgrupper finns det, vad är de intresserade av och vilka produkter och tjänster köper de i dag?
  • Erbjudanden – vad är intressant för oss och vad är intressant för målgruppen? Vad för produkter och tjänster är intressanta och vad ska de innehålla?
  • Intäktsström – vad motiverar en investering? Vad för intäkter, direkta eller indirekta, kan respektive erbjudande generera?
  • Distribution – hur levereras lösningar till målgruppen i dag och hur kan en mobil lösning levereras?
  • Kund relation – hur hanteras kundrelationer idag, hur stor av den är digital och är någon del hanterad via sociala medier. Hur hanteras kund relationen med den mobila målgruppen?
  • Leveransorganisation – vilka är nyckelaktiviteterna för att leverera erbjudandet till målgruppen, vilka nyckelresurser krävs och vilka partners finns i dag att tillgå som kan tillföra värde?
  • Kostnadsstruktur – vilka kostnader medför ett nytt erbjudande till målgruppen?

Ser fram emot att se än fler affärsplaner i Venture Cup nästa år som använder sig av Business Model Generation.

För övrigt så anser jag...

... att dagens starta eget-bidrag borde ersättas med ett entreprenörsbidrag.

Läs om mina egna erfarenheter här.