Hållbar utveckling

De senaste åren har två intressanta trender växt fram. Även om socialt entreprenörskap är en positiv trend så är hållbar utveckling nog det som får mest uppmärksamhet. Hållbar utveckling diskuteras i alla forum världen över. Vetskapen om begränsade resurser får en att omvärdera talesättet “ingenting försvinner allt finns kvar”. Trots den positiva trenden så finns det en stor osäkerhet som skapar en tveksamhet och passivitet.

“Hållbar utveckling är en utveckling som “… tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Detta kan också förklaras med att målet är att förbättra levnadsstandarden för oss människor samtidigt som man ska se till att kommande generationer ska få chansen att ha det lika bra.”
Wikipedia

Stor del av de affärsidéer som jag läser berör ämnet hållbar utveckling som normalt delas in i tre delar: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet. Det är något som finansiärer letar efter och något som kunder vill stödja. Det är en aspekt som alla uppmärksammar oavsett vad affärsidén handlar om. Det är såklart positiv att det har skett en attitydförändring. Alla är (borde vara) överens om att något måste göras och att alternativa lösningar är viktigt. Där någonstans tar det slut i många fall.

Det finns många bra idéer och initiativ som är steg i rätt riktning men många steg är försumbara eller bara ett steg i sidled. Lagar som förbjuder vanliga glödlampor för att öka användningen av lågenergilampor är bra men lågenergilampor är långt ifrån miljövänliga. De innehåller nämligen kvicksilver. Många förändringar som genomförs för att skapa en hållbar situation är i många fall bara en fråga om att sprida riskerna och välja mellan olika sätt hur vi belastar vår planet.

Att sprida belastningen är inte en hållbar utveckling. Att ersätta en farlig sak med något annat farligt är inte hållbart, det är kortsiktigt. Samtidigt kan vi inte vänta på en silverkula som löser alla problem – den tiden har vi inte. Vi behöver fortsätta sprida och minska belastningen. Innovationer kan inte utvärderas i många år för att säkerställa resultatet. Istället måste en tillräckligt bra nivå uppnås innan en snabb lansering och sen får utvärdering avgöra om det var bra eller inte. Det kommer leda till många parallella alternativa lösningar på dagens problem. En del kommer visa sig vara misslyckade investeringar och andra kommer ta oss ett steg närmare en verklig hållbar utveckling.

Det är ett lotteri om vem som hittar den bästa lösningen. Men det är också ett lotteri där det är viktigare att delta än att vinna. Vi kan inte vänta på den stora förändringen som kommer rädda oss. Vi kan inte bara uppmärksamma revolutioner. Alla förbättringar och alla steg i rätt riktning förtjänar uppmärksamhet och vårt stöd. Det gäller inte bara finansiärer och konsumenter utan också politiker och media. Där räcker vi inte till.

Jag ser fram emot de närmsta åren av affärsidéer och innovationer inom det här området. Att sitta med en affärsplan som bidrar till en hållbar utveckling är bland det bästa som finns. Tack alla ni som tar de små och stora stegen mot en bättre värld!

För övrigt så anser jag...

... att dagens starta eget-bidrag borde ersättas med ett entreprenörsbidrag.

Läs om mina egna erfarenheter här.