Fler startar eget

Det finns en positiv trend i Sverige just nu. Antalet entreprenörer blir fler och fler! Bolagsverket konstaterar att “Nyföretagarstatistiken för oktober visar att nyföretagandet fortsätter att öka i Sverige. Den ökning som pågått under hela 2010 fortsatte även under oktober månad.”

Personligen funderar jag på på varför. GP kopplar samman den osäkra arbetsmarknaden med att fler väljer att starta eget- vilket känns helt logiskt. I den kris som vi börjar hämta oss från så har många insett att en fast anställning, även under en lång tid, inte är någon trygghet. De som har ork, mod och kraft väljer att ta kontroll över sin egen anställning och startar eget.

Det innebär att de drivna individerna som söker personlig utveckling och kontroll över sin situation lämnar etablerade företag. Kvar blir de anställda som trivs med sin nuvarande position och den trygghet som det förhoppningsvis ger. Det blir en stabil grund för företagen men vad händer med deras interna drivkraft och innovationsförmåga om alla intraprenörer försvinner? Det kommer bli en stor utmaning för dessa företag att behålla entreprenörssjälarna eller hitta nya samarbetsformer med mindre bolag.

För övrigt så anser jag...

... att dagens starta eget-bidrag borde ersättas med ett entreprenörsbidrag.

Läs om mina egna erfarenheter här.