Finansiering av nya entreprenörer

Fler och fler väljer att starta eget, vilket är underbart. Entreprenörskap är en viktig drivkraft för Sverige – att enskilda personer vågar satsa på en dröm eller idé är något vi behöver ta till vara på och stimulera. En grundsten för att lyckas som nybliven entreprenör är dels kapital och dels kunskap. Som en följd av alla diskussioner kring stöd och finansiering vill jag dela med mig om hur det var för mitt bolag.

Jag och en kursare kom i kontakt med Chalmers Innovation som lovade kapital, kontor och en coach om vår affärsidé var tillräckligt bra. Efter en första version av affärsplanen och en presentation så blev vi antagna, som ett av 12 bolag det året bland några hundra sökande. Chalmers Innovation tog en andel av bolaget men investerade själva. Om man räknar på lönekostnader för två heltidsarbetande (även med en låg lön) så försvinner de pengarna rätt fort. Men även om Chalmers Innovation inte stod för hela kapitalet så hade de nyckeln till rätt dörrar.

Statens långa arm ger ett omfattande och utspritt stöd till entreprenörer. Regionen (VGR) backade upp Chalmers Innovations investering med samma summa genom ett mjukt lån, såddfinansiering kallas det. Vi fick även, efter mycket besvär, även starta eget-bidraget (som borde göras om till ett entreprenörsbidrag). De pengarna klarade vi oss på i 10 månader innan det var dags för nästa finansieringsrunda. Även den här gången hade Chalmers Innovation nyckeln till nästa dörr, Innovationbron. De investerade och VGR backade upp även dem med ett mjukt lån samt att Chalmers Innovation puttade in ytterligare kapital. Ett halvår senare fick jag mer pengar av Innovationsbron samt ett mjukt lån av ALMI. Totalt investerades drygt 2 miljoner i bolaget. Allt var mer eller mindre skattebetalarnas pengar (stor del av Chalmers Innovations kapital kom från VGR).

Problemet för oss var inte att få pengar. När vi väl var innanför systemet, med Chalmers Innovations hjälp, så var alla dörrar öppna. Vår utmaning var att göra rätt sak för pengarna – vår utmaning var att omvandla vår affärsidé och produkt till ett vinstdrivande bolag. Vi misslyckades och efter två år fick vi lägga ner bolaget. Vad gick fel? Vi hade kapitalet men inte kunskapen eller erfarenheten för att lyckas.

Innovationsbron som investerade i oss var inte operativt involverade, det lämnades till Chalmers Innovation. Representanterna från VGR och ALMI tror jag aldrig förstod vad de investerade i utan litade på Chalmers Innovation. För mig var det en lärande resa där jag förstod hur man inte ska göra. En erfarenhet jag försöker dela med mig till av så många som möjligt genom handledning, föreläsningar och artiklar.

Finansieringen som inkubatorer, regionerna, Vinnova, Innovationsbron och liknande bolag gör är grundstenen för Sveriges entreprenörskap. Det som vi i dag missar är stödet till entreprenörerna. Venture Cup, Coompanion, Drivhuset med flera gör ett viktigt arbete – men jag saknar den tydliga kopplingen mellan finansiering och kunskap. Jag har sett affärsidéer som ALMI ger pengar till som slösas bort för att kunskap kring affärsutveckling och entreprenörskap saknas.

Flera privata finansiärer som jag har pratat med särskiljer på de relativt små belopp som statens långa arm finansierar med och det som privata finansiärer går in med. Stor del av min tid som VD handlade om att skaffa nytt kapital. När man hade fått in nytt kapital var det en månad eller två innan en ny finansieringsprocess behövde starta. Känns som slöseri att en person ska arbeta med att skaffa kapital hela tiden – tänk om bolagets VD kunde fokusera på att driva bolaget och ta produkten till marknaden istället.

Kunskap och erfarenhet är avgörande för att lyckas. För mig var det ovärderligt att dela lokal med de andra bolagen på Chalmers Innovation. Jag är övertygad om att en statlig finansierad arbetslokal för nya entreprenörer skulle ge stort mervärde och i sin tur bättre avkastning på deras investeringar. Precis som löner så är lokal en dyr kostnad som det ofta sparas in på.

Vi är alla överens om att entreprenörskap och den drivkraft som individer har är viktig för Sveriges tillväxt. Vi är överens om att kunskap är avgörande och att finansiering är en grundläggande förutsättning. Nu ska vi bara bli överens om och agera för att skapa en starkare koppling mellan finansiering och olika stödfunktioner. Vi vill inte slänga bort ytterligare miljoner, vilket vi säkert gör kontinuerligt, på bolag som saknar erfarenhet och stöd.

För övrigt så anser jag...

... att dagens starta eget-bidrag borde ersättas med ett entreprenörsbidrag.

Läs om mina egna erfarenheter här.