Entreprenörsbidrag

Nej, du kan inte få starta eget-bidrag. Först av allt måste du vara arbetslös. Sen ska du i första hand hitta ett jobb. Om inte det går så kan det bli aktuellt med bidrag, förklarade handläggaren på Arbetsförmedlingen. Jag försökte förklara att jag redan skulle starta eget, ett aktiebolag tillsammans med en kollega och en inkubator. Allt var klart. Jag var inte intresserad av att hitta ett annat jobb – jag ville få stöd så att bolaget fick bästa möjliga förutsättningar för att lyckas. Efter en lång diskussion med handläggaren lämnade jag Arbetsförmedlingen i vrede och utan bidrag. Starta eget-bidraget användes för att motverka, rent av gömma, arbetslöshet. Det var inte ett bidrag med syftet att främja entreprenörskap.

Entreprenörskap är viktigt. Den drivkraft som finns hos entreprenörer ska vi vårda ömt och uppmuntra. Det främsta hindret för många blivande entreprenörer är någon form av inkomst under uppstartsfasen. Dagens starta eget-bidrag stöttar inte de personer som vill starta eget. I verkligheten kan en individ med en anställning inte säga upp sig för satsa på sin dröm och få stöd av dagens starta eget-bidrag. Dagens system prioriterar fast anställning framför nyföretagande. Dagens bidrag exkluderar de som inte har ekonomiska förutsättningar att leva utan en inkomst under en tid. Dagens bidrag är inte till för att öka entreprenörskapet i Sverige.

Jag efterlyser en ny form av bidrag på bekostnad av det gamla starta eget-bidraget. Det ska inte vara ett Innovationsbidrag som ställer krav på unika lösningar. Mariah ben Salem Dynehäll, verksamhetschef på Drivhuset i Göteborg, beskriver varför på GP:s debattsida. Bidraget ska ges till de som har drivkraften och modet att starta eget. Det ska inte ställa krav på unika idéer eller innovation. Istället ska bidraget ställa krav på att de stödfunktioner som finns nyttjas. Organisationer som Drivhuset, Venture Cup, Almi, Connect samt lokala inkubatorer med flera ger utmärkt stöd till blivande entreprenörer. Varje region får sätta upp egna kriterier baserat på nationella riktlinjer.

Så ersätt starta eget-bidraget med ett entreprenörsbidrag med syftet att främja entreprenörskap. Håller ni med? Sprid förslaget – bli ett fan av förslaget på Facebook. Kommentera gärna här eller på Facebook sidan med era egna funderingar och tankar.

Tack för ert stöd!

För övrigt så anser jag...

... att dagens starta eget-bidrag borde ersättas med ett entreprenörsbidrag.

Läs om mina egna erfarenheter här.