Affärsutveckling viktigare än affärsidén

Allt börjar med en idé. Det är ett frö som har möjlighet att växa och bli något storslaget. Även om affärsidéer är intressanta så är de vanliga och nästintill värdelösa. Även om affärsidéer är källan till mycket innovation är det inget annat än en möjlighet. Entreprenörskap handlar om att utveckla en affärsidé till en repeterbar och skalbar affärsmodell.

Först av allt – ingen idé är unik. I bästa fall kan det vara sällsynta. Affärsidén är bara startpunkten. Den har en potential men det hela handlar om affärsutveckling och de som arbetar med projektet. Människor är viktigare än affärsidéer.

Så om du har en idé som du tror på, hur ska du omvandla den till framgång? Enligt tradition så samlar vi så mycket information som möjligt, vi göra noggranna analyser som resulterar i en affärsplan. Vi får investerare att betala för genomförandet av planen och sedan tar vi oss an marknaden. Av erfarenhet så har vi lärt oss att de flesta affärsplaner inte överlever det första kundmöte.

Modern, om jag får kalla det så, affärsutveckling handlar om att utforska. Din idé är en hypotes för något som kan vara lysande. Som entreprenör är det ditt jobb att testa denna teori. Om det är en produkt måste du testa produkten på en uppsättning kunder (användare). Följden blir något av följande alternativ; 1) bekräftelse, 2) justering eller 3) ogillande. Bekräftelse är bra – då vet du att du är på rätt väg. En justering innebär att du får feedback och behöver ändra förslaget och träffa fler kunder. Ogillande innebär att du måste börja om. Genom att använda ett iterativt, repeterbart, arbetssätt med återkommande möten med marknaden kommer din affärsmodell bygger på verkligheten och inte analyser av statistik.

När du känner dig säker på att du har hittat en affärsmodell som fungerar är det dags att börja bygga din verksamhet och leverans tillsammans med en uppsättning av pilotkunder. När det är klart är det dags att utvärdera om detta är en affärsmodell som går att repetera och skala upp (växa) med lönsamhet.

Med rätt personer och rätt inställning kan en affärsidé bli något fantastiskt. Att ha en unik affärsidé är osannolikt. Det är mer relevant att utvärdera vad som ger er en fördel gentemot andra med samma affärsidé. Så välj en affärsidé och testa den mot den tänkta målgruppen och låta den idén förändras, förädlas, genom samarbete. Vad är det värsta scenariot?

För övrigt så anser jag...

... att dagens starta eget-bidrag borde ersättas med ett entreprenörsbidrag.

Läs om mina egna erfarenheter här.