Visualisera arbetet

En central del inom Agile är öppenhet och transparens. För att enkel visa utomstående hur arbetet fortlöper och hjälpa teamet få en överblick över varandras aktiviteter finns det ett flertal metoder för att visualisera arbetet. Det vanligaste är att använda en projekttavla som visar aktiviteter, hinder och ett burn down chart.

Projekttavlan kan utformas på olika sätt beroende på vad som är viktigast att visualisera samt om projektet tillämpar Scrum , iterationer med låst arbete, eller Kanban, inga iteration men fokus på få pågående aktiviteter samtidigt.

För de projekt som arbetar med iterationer är burn down chart att bra sätt att visualisera hur mycket arbete som kvarstår i förhållande till antalet dagar som är kvar i iterationen.

För distribuerade projekt kan det vara behövligt att använda något verktyg som gör det enkelt att skapa en gemensam bild av projektets aktuella status.

Uppdaterades: 2012-03-16 20:20:59