User Story - kortfattade funktionsbeskrivningar

En User Story är en kortfattad beskrivning av ett användsningsfall. Formatet kan variera men utgår oftast från att beskriva vad en roll kan göra med produkten och vad resultatet blir. Syftet är att skapa minimalistiska beskrivningar av vad som ska utvecklas, vilket kan jämföras med de mer dokumentationsintensiva Use Cases.

Att skriva bra användarhistorier, User Story, är viktigt eftersom det är det primära underlaget från produktägaren och intressenter till utvecklingsteamet. Investera därför tid och kraft på att skriva oberoende, värdefull och små historier som går att estimera och testa. Genom att använda ord från den gemensamma domänmodellen, eller ordlistan över verksamhetsord, blir innebörden tydligt för alla involverade.

Mall

Definiera en mall för hur användarhistorier skrivs för att skapa en enhetlighet genom projektet.

Exempel

Som en besökare
Vill jag se de kommande avgångarna från vald busstation
Så att jag vet när nästa buss går så jag slipper vänta

As a visitor
I want to see the next departure from a selected buss station
so that I know when the next buss leaves so I do not have to wait

How to demo

Beskrivningen av vad en roll vill göra och vad fördelen, resultatet, är beskriver dock inte hur funktionen används eller hur den ska testas. Det löser dock en enkel How to demo text.

Exempel

 1. Gå till startsidan, url…
 2. Välj en busstation, Göteborg C
 3. Tryck på ”Skicka”
 4. Kontrollera att tiderna som visas stämmer överens med tidtabellen

How to demo är värdefull som underlag vid flera tillfällen:

 • för att skapa automatiserade tester
 • vid manuella tester
 • vid en produktdemonstration
 • inför acceptanstester
 • som underlag till en användarmanual

Tänk på att how to demo beskrivningen bör följa interaktionsdesign

Alternativ

Agile stävar efter att minska omfattande dokumentation och tillämpa direktkommunikation istället. Det innebär bland annat att krav i form av funktionalitet ska beskrivas på ett så enkelt och tydligt sätt som möjligt. En User Story är minimalistisk av en anledning och även om det går att lägga till How to demo, alternativa flöden, tekniska noteringar med mera så är det viktigt att varje del tillför ett värde.

Det finns många alternativ till User Story, användarhistoria, men det vanligaste är någon form av Use Case eller användningsfall. Ett bra utgångsläge för många agila projekt är att använda sig av användarhistorier och utöka med valbar information som omfattar relevant dokumentation.

Exempel på valbar information som en användarhistoria kan utökas med:

 • Rubrik och numrering
 • How to demo, so ovan
 • Detaljer kring interaktion, exempelvis hur en användare kan navigera i exempelvis kartan som visas
 • Tekniska notiser, kort om den tekniska lösningen. Eventuellt kan det även omfatta vilka externa tjänster som används.

Tänk på att dokumentera det som är viktigt och risken med att dokumentationen blir föråldrad i och med projektets förändringsbenägenhet. Läs mer om dokumentation i agila projekt.

Uppdaterades: 2012-02-23 22:10:31