Referenser - projekt från verkligheten

Kaizen innehåller ett stort antal artiklar som till stor del är fristående. Följande referenser är till för att visa hur Agile fungerar i verkligheten utifrån olika typer av företag och projekttyper.

Referenser

Fler referenser tillkommer under året. Återkoppla gärna vad ni är mest intresserade av: migreringsprojekt, mobilitetsprojekt eller distribuerade projekt.

Uppdaterades: 2012-05-06 19:51:01