Agile för startups och mindre företag

Startups och mindre företag som vill skapa marginaler, lönsamhet och tillväxt är beroende av en väl fungerande organisation. Från marknadsföring och försäljning till produktutveckling och leverans till support. Alla delar av företaget behöver arbeta tillsammans för att snabbt förhålla sig till förändringar, utveckla produkter och tjänster tillsammans med sina kunder och leverera vad som krävs när det behövs. Maximalt med värde för arbetet är ett måste.

De flesta företag av den här typen befinner sig i ett kaosartat tillstånd. Förändringar sker konstant och långsiktiga prognoser är inget mer än ambitioner. För stora etablerade företag är en kaosartad miljö ett hot - för mindre företag är det en möjlighet. Genom flexibilitet förhåller sig företaget till det som är viktigast just nu. De är snabbfotade och kan på så sätt investera sin energi i rätt aktiviteter vid varje tillfälle. Helt enkelt vända förändringar och kaos till sin fördel.

Trots den kaosartade verkligheten, som samtidigt är en möjlighet, så är de få av dessa företag som behärskar situationen. Ostrukturerat arbete, förvirring, bristande kommunikation och ojämn leveransförmåga är vanliga problem. Konsekvensen blir en pressad arbetsstyrka som levererar sämre produkter vilket ger ökade kostnader och skadar varumärket.

Att prestera under dessa förhållanden kräver en disciplin och angreppsätt som skapar en trygghet i arbetet, effektiviserar, drar fördel av förändringar samt involverar kunder och användare. Samtidigt får arbetssättet inte begränsa kreativiteten och utvecklingspotentialen inom företaget. För att uppnå detta krävs agila metoder tillsammans med ett Lean tankesätt. För att skapa en trygg tillväxt måste kaoset bemästras.

Finansiärer som investerar i startups fokuserar till stor del på vad företaget förväntas prestera. Hur företaget arbetar är direkt avgörande för hur mycket värde som kan genereras. Det bör motivera alla finansiärer att även fokusera på hur företaget arbetar och inte bara vad de har uppnått och planerar att uppnå.

Att omvandla en finansiering till bästa möjliga resultat kräver ett strukturerat arbetssätt som är lämpad för en osäker miljö. Alternativet medför att samma investering ger ett sämre resultat vilket kräver ytterligare finansiering för att uppnå samma resultat. Oavsett om företaget är finansierat med riskkapital eller inte måste företagets inkomster omsättas på effektivast möjliga sätt för att skapa tillväxt.

Varje delägare, ledare och anställd bör ifrågasätta om företaget kan förbättras. Genom förbättringar kan marginalerna förbättras vilket blir en vinst som skapar frihet. Frihet innebär valmöjligheten att satsa på nya produkter eller tjänster, kompetensutveckling eller avkastning. Kontinuerlig förbättring ger kontinuerlig frihet.

Läs om Mindmancer i Göteborg och deras erfarenheter. Är ni intresserade av att veta mer om Agile för startups och mindre företag vänligen kontakta Jesper Forslund.

Fallstuide: Mindmancer

Moataz Ali, utvecklingsansvarig på Mindmancer i Göteborg, känner igen problematiken.

- Vi märkte tidigt att vi behövde få kontroll på vår produktutveckling och började med Scrum. Att skapa fasta iterationer har gett utvecklarna arbetsro samtidigt som vi låter chefer och säljare prioritera om beroende på vad som är viktigast just nu.

Innan MindMancer införde Scrum fanns det inget strukturerat arbetssätt och som alla företag i tidiga skeden var det konstant förändringar. Trots införandet av Scrum är det fortfarande svårt att skydda sprinten från förändringar och nya prioriteringar vilket leder till att utvecklarna tappar tempo i arbetet.

- Vi har länge arbetet med iterationer på fyra veckor och i slutet har vi gjort en release, förklarar Moataz. Det har fungerat bra men det är svårt att planera fyra veckor åt gången. Saker händer snabbt i och med många nya affärer och kunder. När vi blev introducerade för Kanban hittade vi ett bra sätt att hantera det dagliga arbetet.

Genom att kombinera Scrum och Kanban har Mindmancer lyckats återskapa arbetsron för utvecklare samtidigt som omprioriteringar kan ske på daglig basis. Mindmancer använder fortfarande en iteration på 4 veckor som de planerar men kallar det för en release plan. Under iterationen använder de Kanban för visualisera arbetsflödet och begränsa antalet pågående aktiviteter. Innan något är påbörjat kan ledningen och säljare prioritera om hur de vill.

Scrum är ett bra ramverk för att strukturera arbetet för att både vara flexibla samtidigt som utvecklare får arbetsro, vilket gör dem mer produktiva. Att planera en iteration, 1-4 veckor, åt gången kan vara svårt – särskilt för startups och mindre företag. Att kombinera Scrum med Kanban är därför en naturlig lösning för flytta fokus från att planera en iteration till att skapa ett så effektivt arbetsflöde som möjligt. Resultatet blir korta ledtider, möjligheten att prioritera om och en tydlig bild av vad som händer i företaget.

Förutom att införa Scrum för utvecklare kan även Scrum, och Kanban, användas för att organisera resten av företaget. Säljare, supporten, affärsutvecklare med flera. Genom att visualisera arbetet, fokusera på få samtidiga aktiviteter och fokusera på ett effektivt arbete istället för långa planer kan ni skapa mer värde för mindre arbete.

- Vi hoppas att de andra avdelningarna tar efter oss och inför egna Kanban-tavlor, berättar Moataz. Inte bara för deras skull utan, också för vår. Vi vill nämligen snabbt kunna slänga en titt på deras tavla och bilda oss en snabb uppfattning om hur upptagna de är. På så sätt kan vi, utan att avbryta någons arbete, flytta resurser mellan avdelningarna.


Om Mindmancer
Mindmancer har ett Aktivt (Aktiv Kamerabevakning) förhållningssätt till säkerhet. Genom användning av kameror kan vi förebygga skadegörelse, intrång, stöld och även brand. Vi erbjuder såväl företag som kommuner en helhetslösning när det gäller säkerhet, med fokus på ökad säkerhet till ett lägre pris. Våra lösningar kräver färre kameror och vi kan dessutom använda oss av redan installerade kameror. Mindmancer är marknadsledande på bygg- och skolbevakning i Sverige och har flera hundra kameror monterade över hela Sverige. Man köper inte bara en installation av oss utan en service – att hålla ditt objekt säkert från yttre hot. Vi kallar allt detta för Faktisk Säkerhet.

Om Jesper Forslund
Jesper Forslund erbjuder Jesper coachning inom införande av agil metodik i verksamheten samt utformning och utvärdering av agila projekt. Jesper är en rutinerad föreläsare och utbildar inom Agile samt specifika arbetsmetodiker.

Uppdaterades: 2012-08-28 09:04:19

Fler artiklar

  • Referens - Agile för startups

Relaterade artiklar