Projekttavla

Projekttavlan visar vad som händer just nu. Genom att enas kring en tavla som visualisera det som är viktigt för projektet skapas en samsyn och transparens. Någon utanför projektet kan snabbt få en inblick i vad som händer utan att behöva ställa en fråga. Projekttavlan kan utformas på olika sätt beroende på hur projektet eller leveransen arbetar.

Det mest pragmatiska är att använda en whiteboardtavla som delas in i flera områden som visar viktiga delar av projektet. De flesta projekttavlor innehåller någon form av kategorisering av aktiviteter. För projekt som arbetar med iterationer är ett burn down chart relevant. En del av tavlan bör även vara reserverad för hinder eller problem som behöver lösas. När ni utformar er projekttavla bör ni helt enkelt fråga er; vad är viktigt för oss att få en översikt av?

Project board

Aktiviteterna illustreras enkelt genom att varje leverans bryts ner i aktiviteter som skrivs ner på lappar, som sen placeras på en tavla. Tavlan är uppdelad i kolumner som representerar ert produktionsflöde. Beroende på vad ni arbetar med och hur ert produktionsflöde ser ut kommer kolumnerna få olika namn. Tavlan uppdateras kontinuerligt eller i samband med dagliga avstämningsmöten.

I Kanban tillkommer nya aktiviteter via en backlog som kan prioriteras om när som helst, till skillnad från i Scrum där omprioritering sker mellan iterationer och inte under en iteration. Se artikeln Kanban för ett exempel på en Kanban tavla.

 

Uppdaterades: 2012-03-24 11:24:35