Planning poker - estimering som spel

Planning poker är en estimeringsmetod där en grupp tillsammans estimerar med hjälp av spelkort. Fördelen är att estimaten blir mer trovärdiga, gruppen får en gemensam syn på vad varje aktivitet innebär och eventuella frågeställningar kommer fram. Genom att estimera individuellt och diskutera kan gruppen komma fram till ett gemensamt estimat.

Syfte

Planning poker är en metod för att ta fram pålitliga estimat från teamet.

Traditionellt estimeras aktiviteter av den som är bäst lämpad för arbetet eller, i värsta fall, av någon som inte kommer utföra arbetet. Eftersom agila projekt drivs av ett team som tar ett gemensamt ansvar är det bara naturligt att teamet tillsammans estimerar.

Tillämpning

Teamet samlas tillsammans med kunden/produktägaren och om tillämpbart Scrum Master. Moderatorn (Scrum Mastern eller någon från teamet) väljer ut en sak som ska estimeras och beskriver den. Varje individ estimerar och visar sina estimat samtidigt, med hjälp av ett spelkort som motsvarar deras estimat. Om estimaten avviker för mycket diskuteras de högsta och lägsta estimaten innan alla estimerar på nytt. När gruppen kan enas om ett estimat går moderatorn vidare till nästa sak på listan.

Förberedelser

För att genomföra estimeringar krävs spelkort, så kallade planning poker cards. Varje deltagare behöver en egen uppsättning med de möjliga estimat som finns. Om inga spelkort finns kan antingen papper och penna användas eller en vanlig kortlek. Det finns även webbaserade verktyg för distribuerade team.

Spelkorten

Spelkorten kan vara utformade på lite olika sätt när det gäller intervall mellan estimaten.

 • 0 – vilket motsvarar att aktiviteten är försumbar i tid, helt enkelt gratis
 • ? – jag vet inte. Vilket kan bero på att individen har för lite kunskap för att göra ett trovärdigt estimat.
 • 0,5 till 100 - ett numeriskt värde som kan utformas på olika sätt. Crisp föreslår intervallet 0.5,1,3,5,8,13,20,40,80 och 100 vilket fungerar bra. Om relativa estimat används fungerar 1,2,4,8,16,32,64 och 128 bra. Det viktigaste är att det finns flera lägre nummer och ju större värdet blir desto mindre noggrant är det. Allt över 20 är en stor sak.

Genomförande

Estimering går till på följande sätt för varje enskild sak som ska estimeras.

 1. Moderatorn läser beskrivningen av det som ska estimeras
 2. Estimering sker individuellt genom att placera valt kort med estimatet neråt på bordet framför sig.
 3. När alla har etsimerat avslöjas resultatet samtidigt.
 4. Om det finns en signifikant skillnad mellan individers estimat får den med högst respektive lägst estimat värde förklara hur de resonerade. Vid behov följer en kort diskussion inom gruppen.
 5. Gör om röstningen (steg 2 och 3)
 6. Enas om ett estimat.

Rollers delaktighet

 • Teamets medlemmar [måste]
  Ansvarar för estimering
 • Kund/Produktägare [borde]
  Besvarar frågor. Om Produktägaren inte är med finns det risk att en del saker som inte kan estimeras.
 • Scrum master [borde]
  Agerar moderator. Om inte Scrum Mastern är med får någon i teamet ta rollen som moderator.
 • Övriga [möjligt]
  Kan lyssna in men har inget mandat att ändra estimat.

Erfarenheter

 • Det är viktigt att ha en effektiv arbetsgång. Fastna inte i diskussioner utan minimera resonemanget till några få minuter. Tekniska detaljer bör därför inte diskuteras.
 • Det kan i bland ta lång tid första gångerna. Ta därför pauser när det behövs.
 • Ofta får enskilda experter estimera och ta eget ansvar för sina leveranser. Planning poker är ett bra sätt att få hela teamet att engagera sig för vad teamet ska leverera.
 • Metoden är ofta uppskattad av projektdeltagare och bidrar till att skapa en diskussion kring vad som ska levereras och vad olika krav/funktioner innebär.

Mer information

Crisp har mycket bra sida på engelska om planning poker.

Här finns en av många onlineversioner av planning poker.

Planning Poker® is a reg. trademark of Mountain Goat Software, LLC. Sequence of values is (C) Mountain Goat Software, LLC.Uppdaterades: 2012-02-23 21:56:22

Fler artiklar

 • Planning poker

Relaterade artiklar