Motivation – varför Agile?

Snabba leveranser och högre effektivitet blir allt viktigare för en konkurrenskraftig verksamhet.  Fördelarna med Agile är lockande, men Agile är framförallt en motreaktion på alla misslyckade vattenfallsprojekt. Det gör Agile till ett alternativ, ett alternativ som blir allt mer populärt. Många har lyckats fantastiskt bra med Agile och metodiker som Scrum – andra har misslyckats katastrofalt.

Vad som är skillnaden mellan att lyckas och att misslyckas beskrivs i artikeln Införa Agila i er verksamhet men också i Vanliga misstag i agila projekt får ni en bra bild av vad ni ska undvika.

Här är några exempel på lyckade projekt hämtade från Hyperproductivity In Large Projects with Distributed Scrum, 2006-12-06 och The Scrum Primer, version 1.1 2009.

Enligt en studie så finns det små Scrum projekt som har uppnått en faktor 5 i ökad produktivitet. Teamet har då suttit i samma lokaler och var i storleksordningen fyra till fem personer.

Jeff Sutherland involverades i SirsiDynix projektet med ambitionen att bevisa att Scrum även kunde vara hyperproduktivt med flera distribuerade team runt om i världen. Motsvarande vattenfallsprojekt genererade 3 funktion points per utvecklare och månad (finns en metod för att räkna fram det som jag har valt att exkludera). SirsiDynix projektet som tillämpade Scrum genererade en poäng på 15.3.

Så enskilda projekt har visat på fantastiska resultat. Om det finns en osäkerhet kring en större övergång till Scrum så har Yahoo! bevisat att det finns allt att vinna. Yahoo! migrerade närmare 200 team till Scrum över en treårsperiod. Bland de 2000 personer som berördes av förändringen skulle 85 %, om beslutet var upp till dem, fortsätta använda Scrum. Vilket också var den bästa siffran någon metodik hade fått på Yahoo! Kunden uppskattade att produktiviteten att ökat med ett snitt på 36 %, beroende på projekt så varierade siffran mellan 0 % och 300 %.

Uppdaterades: 2012-02-21 11:11:07

Fler artiklar

Relaterade artiklar