Metoder inom design

I agila projekt växer designen fram i takt med att utvecklingen skapar nya inkrement av produkten. Utifrån en övergripande arkitektur, principer och riktlinjer formas designen av ny funktionalitet. För att hantera den flexibla och evolutionära designen har det uppstått många metoder och principer inom just agil design.

Agila metoder inom design fokuserar till stor del på hur kod ska utvecklas för att uppnå den flexibilitet och kvalité som krävs för att hantera ett föränderligt projekt. Arkitektur beskriver på en högre nivå hur system och komponenter hänger samma. Det finns en steglös övergång från arkitektur till design till kod.

Den kanske mest kända designmetoden är Test Driven Development, även kallat Test Driven Design. Det är en metod som berör både utveckling, test och design. Mycket kortfattat bygger den på att utvecklare skriver automatiserade testfall först och sen koden som uppfyller testen.

Förutom TDD finns bland annat BDD (Behaviour Driven Design) och DDD (Domain Driven Design). DDD är ett utmärkt sätt att skapa en design som representerar verksamheten, men som även kan översättas till produktutvecklingen.

Uppdaterades: 2012-02-23 21:43:38