Metoder - byggstenarna bakom Agile

Inom Agile ingår det ett flertal metoder och koncept som används inom Scrum, Extreme Programmering, Kanban med mera. I teorin kan olika metoder kombineras för att skapa ett fungerande och framgångsrikt projekt. För att lyckas i praktiken krävs förståelse för varje enskild metod och hur de ska användas.

En del av dessa agila metoder kan införas i pågående projekt för att skapa en bättre dialog med kunden och användaren, eller för att underlätta utvecklingsarbetet eller helt enkelt för att öka produktiviteten genom andra arbetssätt.

Exempel

  • Genom att använda en produktdemonstration kan projektet samla in åsikter från de blivande användarna tidigt i projektet, istället för i slutet då det mesta är klart och ändringar är dyra.
  • Genom att använda en projekttavla kan alla projekt få en bättra kontroll och transparens i sitt arbete.
  • Genom korta dagligt möte kan projektmedlemmarna få en snabb uppdatering av vad alla arbetar med och lyfta hinder så de snabbt kan lösas.
  • För att hantera problem med kompileringsproblem, förenkla incheckning av kod, skillnader mellan olika miljöer och automatisera test och deployment kan Continuous Integration införas.
  • Genom att vid återkommande tillfällen reflektera över hur projektet kan bedrivas på ett bättre sätt kan också produktiviteten öka.
  • Estimering av aktiviteter kan göras både med en relativ storlek och i timmar. Ett annorlunda och roligt sätt att estimera i grupp, som även ger bättre resultat, är metoden Planning poker.

Det finns många metoder som är viktiga för båda agila och traditionella projekt. Jag kommer löpande att utöka med nya metoder i den takt jag hinner med. Om det är någon metod ni saknar eller vill veta mer om så får ni gärna ställa en fråga.

Uppdaterades: 2012-03-26 19:12:00