Lean

Vår verklighet ställer allt högre krav på oss. Snabba leveranser till ett lägre pris utan negativ påverkan på produkten. Att pressa priserna räcker inte. Vi måste arbeta smartare. Lean omfattar viktiga principer för hur vi ska tänka för att skapa en verksamhet som levererar mer värde för mindre arbete.

Principerna från Lean fokuserar på att skapa ett långsiktigt hållbart arbetsklimat som ständigt förbättras genom lärdomar och observationer. Risker ska minimeras och problem ska synliggöras. Effektivitet uppnås även genom att eliminera onödiga aktiviteter. Arbetsflödet ska optimeras genom att minska ledtider och leverera Just-in-Time.

Det agila angreppssättet handlar om hur man ska arbeta, men det bygger på tankesättet från Lean. Som alltid en balans mellan de två. Att förstå tankesättet från Lean är viktigt för att förstå varför agila metoder är utformade som de är.

Ett effektivt produktionsflöde

Arbetsflödet ska enligt Lean optimeras genom att minska ledtider och leverera det som behövs, när det behövs. Hur ser ert produktionsflöde ut? Hur går ni från en beställning till leverans? Vilka steg går ni igenom, hur lång tid tar varje steg och vad är ledtiden mellan varje steg? Hur kan ni optimera flödet för att minska era lager, undvika överproduktion och skapa korta ledtider?

Frågorna är centrala i utvärderingen av din verksamhet. Genom att kartlägga och visualisera produktionsflödet med hjälp av metoden Value Stream Mapping kan du komma långt på vägen. Genom att hitta flaskhalsar och köer i produktionsflödet kan hela processen optimeras och ledtiden från beställning till leverans kortas ner.

Mer om Lean

Slöseri inom Lean är något som alla i en organisation bör vara bekanta med för ett gemensamt försöka optimera enskilda steg i ett produktionsflöde.

En tillämpning av Lean för just mjukvaruutveckling är gjord av Mary och Tom Poppendieck. Lean Software Development är en av grundstenarna till Agile.

Uppdaterades: 2011-11-29 16:07:06