Kanban

Att införa Scrum innebär ofta en större omställning. Det påverkar hur projekt beställs, hur kund och leverantör samarbetar och hur produkten utvecklas. Att använda Kanban är ett mindre steg för att införa Agile och ett mer Lean produktionsflöde. Hjärtat i Kanban är tavlan som visualiserar arbetsflödet. Genom att sedan begränsa antalet pågående aktiviteter samt att mäta ledtiden och optimera den så kan arbetet bli mer effektivt.

Kanban betyder signalkort på japanska och används för att införa Just-In-Time samt förhindra överproduktion. Något som har införst av bland annat Toyoita för att styra produktionstakten mellan olika enheter. Vårt fokus är på Kanban system för mjukvaruutveckling.

Kanban bygger på tre delar:

  1. Visualisera arbetsflödet
  2. Begränsa antalet pågående aktiviteter
  3. Mäta ledtiden och optimera den

Fördelar med Kanban

Enkelheten i Kanban är också styrkan. Få enkla metoder som alla kan införa som snabbt ger resultat.

  • Flaskhalsar i produktionsflödet blir snabbt tydliga. För ett team med ett gemensamt ansvar för hela leveranser medför Kanban en viktig insikt över teamets egna ojämnheter i sitt produktionsflöde.
  • Steget till att införa Kanban är betydligt mindre än exempelvis Scrum, XP eller DSDM. För verksamheter som vill införa Agile och blir mer Lean i sin produktion är Kanban en utmärkt start.
  • Att planera i iterationer passar inte alla. Kanban ger ett alternativ till sprintar i Scrum. Mängden arbete begränsas inte per iteration utan per steg i produktionsflödet.
  • Visualiserar produktionsflödet inom teamet och för utomstående vilket tenderar att effektivisera hur företaget arbetar inom det området.

3 byggstenar

Kanban är en mycket lätt angreppsätt, bara tre metoder. Scrum har 12 stycken (3 roller, 3 artefakter, 3 faser och 3 aktiviteter) och RUP över 100 komponenter.

Visualisera produktionsflödet

Det finns två sätt att illustrera produktionsflödet. Dels genom en Kanban tavla och dels genom det ackumulerade flödet. Kanban tavlan fokuserar på den aktuella situationen och det ackumulerade flödet visar trender över en längre period.

Kanban tavla

Kanban tavlan visar vad som händer just nu. Den skapa enkelt genom att varje leverans bryts ner i aktiviteter som skrivs ner på lappar, som sen placeras på en tavla. Tavlan är uppdelad i kolumner som representerar ert produktionsflöde. Beroende på vad ni arbetar med och hur ert produktionsflöde ser ut kommer kolumnerna få olika namn.

Tavlan uppdateras kontinuerligt eller i samband med dagliga avstämningsmöten. Nya aktiviteter kommer in via en backlog som kan prioriteras om när som helst, till skillnad från i Scrum där omprioritering sker mellan iterationer och inte under en iteration.

Bilden är ett exempel på en Kanban tavla som visar max antal tillåtna aktiviteter i olika faser, anges som en siffra under respektive namn, exempelvis [6]. Bilden använder även en Berlic-pyramid för prioritering av backlogen.

Ackumulerat flöde

Det ackumulerade flödet besvarar:

  • Var finns flaskhalsarna i arbetsflödet?
  • Hur lång tid tar det för aktiviteter från en status till en annan?
  • Hur fokus skiftar över tiden.

Skapa diagrammet genom att dagligen markera antalet aktiviteter i varje fas i ett XY-diagram. Använd X-axeln för att ange antalet och Y-axeln för dagen. Använd gärna olika färger för varje status.

Ackumelerat flöde i Kanban

Begränsa antalet pågående aktiviteter

I Scrum begränsas pågående aktiviteter genom att planera och låsa en sprint. Eftersom Kanban främst riktar sig till de som inte kan planera en iteration så begränsar Kanban istället pågående arbete i produktionsflödet.

För varje steg i produktionsflödet finns en begränsning i WIP, Work in Progress. För ett utvecklingsteam får det exempelvis inte finnas fler än 3 funktioner som utvecklas samtidigt. Det betyder att teamet inte får påbörja utvecklingen av en fjärde funktion innan någon av de tre pågående är klara.

Mät ledtiden och optimera den

Genom att mäta ledtiden, exempelvis i diagrammet som visar det ackumulerade flödet, kan en prognos skapas för hur lång tid varje produktionssteg tar. Enligt Lean principer är målsättningen att ha så korta ledtider som möjligt. De steg i produktion som tar lång tid bör optimeras för att skapa ett så effektivt flöde som möjligt.

Scrum VS Kanban

Även om Scrum är utmärkt för många passar det inte för alla. Styrkan med Scrum är att man i början av en iteration planerar in vad som ska göras under perioden, sen låser man den omfattningen och tillåter INGA förändringar. Det skapar perioder av fokuserat arbete i ett flexibelt projekt.

Att planera i iterationer är dock inte alltid möjligt. För många verksamheter kommer det in nya aktiviteter varje dag som måste prioriteras. Det finns inget värde i att ha fasta iterationer – de finns bara ett värde i att skapa en så effektiv produktionslinje som möjligt. Då passar Kanban bättre.

Kanban kan kombineras med Scrum utan problem men det som Kanban inför är ett annat fokus. Istället för att begränsa mängden arbete i en iterationer, som i Scrum, så begränsar Kanban antalet pågående aktiviteter.

Det finns fortfarande ett värde i metoder som Daily Scrum, retrospectives och roller som Scrum master, Product Owner (en representant från kunden) och artefakter som Product backlog. Men istället för att planera veckor och iterationer bör ni fokusera på att skapa ett så effektivt flöde som möjligt.

Mer om Kanban

Det finns mycket bra externt material. Crisp har en bra introduktion på engelska som även innehåller ett flertal nyttiga länkar. Rekommenderat är även exempel på hur olika Kanban tavlor kan utformas. För mer om Scrum och Kanban är Kanban and Scrum - making the most of both av Henrik Kniberg och Mattias Skarin en utmärkt början.

Uppdaterades: 2012-03-23 21:06:51