Introduktion

Introduktionen ger dig en grundläggande förståelsen för vad Lean, Agile, Scrum och Kanban är men också en djupare förståelse för varför.

Agile är extremt populärt men med den populariteten uppstår också en förvirring kring vad Agile är och inte är. Det finns mängder av bra böcker och bloggar som förklarar vad Agile, Lean och Scrum är. Det som ofta saknas är en djupare förståelse för varför Agile är utformat som det är och hur man tillämpar Agile i sin verksamhet. Den här introduktionen förklarar kort vad Lean, Agile och olika metodiker, så som Scrum, är men också varför. Hur ni tillämpar Agile finns beskrivet under Go Agile.

Översikt

Agile är ett samlingsnamn för ett antal lättrörliga metoder som främst används i systemutvecklingsprojekt. Metoderna följer gemensamma värderingar, principer och synsätt som finns beskrivet i ett manifest. Agile ändrar fokus från hur traditionella systemutvecklingsprojekt bedrivs till att fokusera på människor, kommunikation, samarbete med kunden och en fungerande produkt framför tung dokumentation. Tankesättet bakom Agile kommer från Lean, som omfattar viktiga principer för hur vi ska tänka för att skapa en verksamhet som levererar mer värde för mindre arbete.

Inom Agile finns flera olika metodiker där Scrum och Extrem programmering är populära, på senare tid tillämpas även Kanban allt mer. För att lyckas med era agila projekt krävs en förståelse för de olika metodikerna, så att ni kan välja den som passar er bäst, men också hur ni kan och inte ska anpassa metodikerna efter er verksamhet. Att införa Agile framgångsrikt kommer att kräva anpassning av både den grundläggande metodiken och er verksamhet.

Kaizen overview

Det är vanligt att använda Scrum tillsammans med delar av XP som sedan anpassas efter er verklighet, hur er organisation fungerar i dag och hur ni vill driva projekt i framtiden. Go Agile innehåller fler artiklar om hur ni kan införa Agile framgångsrikt. Här under introduktionen får ni en grundläggande förståelse för vad och varför.

Uppdaterades: 2012-03-26 18:59:13