Kom igång med Agile

För att verkligen komma igång med Agile behöver ni först av allt identifiera ett lämpligt projekt. Genom ett enkelt test får ni en bra indikation på projektets lämplighet men också vilka risker som ni behöver hantera. Med rätt förutsättningar, personer, kunskap och engagemang har ni alla möjligheter att lyckas.

Ni är motiverade och vill införa Agile samt har en grundläggande förståelse för vad Lean, Agile och olika metodiker innebär. Det är ett utmärkt utgångsläge, men innan ni kör igång ert första projekt finns det några frågor som ni behöver besvara.

Vem står för drivkraften?

Drivkraften för att genomföra ett projekt med ett agilt angreppsätt har antingen sitt ursprung från botten eller toppen av en organisation. Om drivkraften kommer från botten i organisationen, de som arbetar i projekten, är det viktigt med stöd från ledningen för att lyckas. Om drivkraften istället kommer från ledningen är det viktigt att motivera anställda, eftersom de ska ta ansvar för leveranserna och organisera sig själva för bästa möjliga resultat. I få lyckliga tillfällen finns det en enighet mellan ledningen och utförare.

Ny på Agile?

Agile är enkelt att förklara men svårt att tillämpa i verkligheten. Anledningen är agila metodiker inte är lika omfattande som exempelvis RUP och andra tyngre metodiker – vilket medför att det uppstår luckor utan rekommenderad lösning. För att utforma ett agilt projekt krävs en verktygslåda av metoder och förståelsen för hur dessa metoder samspelar.

Att bedriva ett agilt projekt med medlemmar utan erfarenhet eller omfattande kunskap inom Agile är en stor risk. Utbildning är nödvändigt och det är rekommenderat att involvera en coach eller erfaren Scrum master.

Vilket projekt ska vi testa med?

Alla projekt startar med olika förutsättningar. Beroende på relationen mellan beställare och leverantör, projektmedlemmar, avtalsformer, den tänka produkten, projektlängden med mera är varje projekt mer eller mindre lämpligt att bedrivas med ett agilt angreppssätt.

Det finns ett enklare lämplighetstest för agila projekt som jag ofta använder, testa själv här.

Vilka är era förväntningar?

Som med alla förändringsprojekt är det viktigt att förtydliga era förväntningar så ni skapar en samsyn inom projektet och mot omvärlden. För många är de första agila projektet bara en test av metodiken för att samla in erfarenheter, förväntan på resultat är därför låg.

Skriv ner och lyft fram er kortsiktiga förväntan, på det närmaste projektet, och vad ni förväntar er långsiktigt. Vilka fördelar med Agile vill ni komma åt – är det ökad flexibilitet, tidigare leveranser, bättre kvalité eller något annat?

Första agila projektet

Tack vare er drivkraft att testa Agile så har ni hittat ett lämpligt projekt, era förväntningar på projektet är tydliga och ni har säkerställt att ni har rätt erfarenhet eller stöd för att bedriva projektet agilt. Det är nu dags att köra igång ert första projekt – lycka till!

Om ni har svårt att hitta ett projekt där ni har bra förutsättningar för att lyckas kan ni tillämpa några agila metoder som ett första steg för att bli mer agila i ert arbetssätt och på så sätt utvärdera om det är något för er.

Uppdaterades: 2012-03-23 10:29:07