Go Agile - inför Agile framgångsrikt

Det Agila arbetssättet medför fördelar så som tidiga och kontinuerliga leveranser av värde, effektiv hantering av förändringar och ökad produktivitet. Agil metodik användas oftast för systemutvecklingsprojekt men fungerar lika bra i en förvaltning eller integrations- och migreringsprojekt. Att bedriva Agila projekt skiljer sig radikalt från hur vi traditionellt arbetar och tänker. Även om Agile är enkelt att förklara så är det svårt att få det att fungera i verkligheten.

När ska man använda ett Agilt angrepssätt och vilken metodik ska man använda? Hur anpassar vi den Agila metodiken till vår verklighet?

Go Agile omfattar ett flertal artiklar som beskriver hur ni kan införa Agile i er verksamhet samt hur ni kan förbättra pågående agila projekt. För att lyckas krävs en grundläggande förståelse för vad Agile och Lean är samt hur de olika metodikerna fungerar och vad som skiljer dem åt.

Om ni är osäkra på om Agile verkligen kan förbättra er verksamhet finns det en hel del studier som kan motivera er och er omgivning. Det är även viktigt att förstå när Agile är ett bättre alternativ än traditionella angreppsätt och inte.

Införa Agile i er verksamhet

Att införa Agile i er verksamhet kan, om ni gör det rätt, medföra många fördelar. Det är dock en stor skillnad på hur traditionella projekt bedrivs och hur Agila projekt bedrivs. Att införa Agila kräver förändringar i er verksamhet, om ni vill lyckas, men det är också förändringar som kommer ett skapa bättre förutsättningar för ökad leveranskapacitet och tillväxt. Få kan införa Agile framgångsrikt utan att ändra i sin verksamhet.

Först av allt behöver ni avgöra om agile är något för er, efter det kan ni komma ingång med era första agila projekt. Efter det behöver ni hitta en modell för hur ni kan gå från några få agila projekt till många.

Förbättra era pågående agila projekt

Har ni pågående agila projekt i dag? Underbart! Hur går det för er? Att förbättra sina pågående projekt handlar om att hitta den underliggande problemorsaken och metoden som löser problemet. Kontinuerliga retrospektive möten hjälper er att hitta förbättringsområden. Att genomföra förbättringar är som vilket förändringsarbete som helst - det kräver engagemang och tålamod.

Läs mer om vanliga problem och hur nu kan lösa dem här.

Uppdaterades: 2012-03-26 19:14:37