Föbättra era agila projekt

Agile är inte lösningen på era problem - det är ett verktyg för att lyfta fram era problem.  Att förbättra era pågående agila projekt handlar till stor del att säkerställa att den arbetsmetodik ni har lyfter fram rätt problem och att ni inför hållbara åtgärder.

Här har jag samlat några vanliga problem och hur ni löser dem. Om ni har andra problem eller har en fråga så ställ en fråga, formuläret finns tillgängligt via sidomenyn.

 • Agile är ingen silverkula
  Det finns ingen silverkula, en lösning på alla problem. Agile är ett arbetssätt som lämpar sig bra för IT-projekt men i andra fall passar mer traditionella angreppssätt bättre. Att förvänta sig att Agile löser allt är inte realistiskt. Se till att förväntningarna på vad Agile kan göra för er är realistiska.
 • Ovilja att förändra
  Att gå från en känd arbetsmetodik till ett helt nytt sätt att tänka och agera är såklart utanför trygghetszonen för de flesta. För att förändringen ska lyckas krävs att inblandade individer är motiverade och vill förändras – annars kommer projektet få ett inbyggt motstånd som förhindrar transformationen och effekterna uteblir. Motivation är avgörande.
 • En öppen kultur
  Öppenhet och transparens är inte bara viktig för en bra relation mellan projektmedlemmar och mellan beställare och leverantör, det är också viktigt för att problem ska komma fram. Det är därför viktigt att kulturen i projektet tillåter individer att lyfta problem utan att få skuld.
 • Erfarenhet av metodiken
  Att göra något för första gången är krävande, riskfyllt och svårt. Att använda Agile för första gången eller på ett ovanligt komplext projekt kräver stöd i form av en Agile coach eller motsvarande. Rätt erfarenhet och stöd är viktigt för att öka kapaciteten på projektet.
 • Teamet tar inte ansvar
  I takt med att Agile blir mer och mer populärt så införs också Agile genom ett beslut av ledningen utan stöd från de som ska driva projektet. En miljö där teamet är motiverade att arbeta Agilt, tar eget ansvar för sitt arbete och är engagerade är ett måste. Öppen dialog är bästa sättet att reda ut osäkerhet.
 • Använd metodiken som rekommendationer och inte lagar
  Det viktigaste på ett dagligt Scrum möte är inte att alla står upp, att mötet tar max 15 minuter och att ingen får prata mer än 2 minuter. Syftet är att teamet ska kommunicera om vad de gör, vad de ska göra och om de har några problem. Utformningen av det dagliga Scrum mötet är bara riktlinjer som brukar leda till bra möten. Följ inte metoderna som om de vore lagar.
 • Verktyg begränsar
  Att använda verktyg kan vara bra, särskilt för distribuerade projekt, men verktyg begränsar också hur ni kan utforma er metodik. Whiteboard och post-it kommer ni långt med och har en stor flexibilitet. Börja inte med att välja ett verktyg – hitta er metodik först och välj ett verktyg sen.
 • Hinder pågrund av organisationen
  Teamet kommer att lyfta fram hinder som de inte kan lösa själva eftersom problemet finns i organisationen. Att införa ett agilt projekt ställer krav på organisationen, som ofta är mycket trögare än ett snabbfotat agilt projekt. Beredskap och delaktighet från representanter från organisationen är rekommenderat.
Uppdaterades: 2012-03-22 14:39:06