Att införa Agile innebär förändring

Agile ändrar fokus från hur vi traditionellt bedriver projekt. Detaljerade planer, omfattande dokumentation och processer minskar i värde. Istället är det flexibilitet, samarbete och individer som är avgörande. Projekten vänds upp och ned – från att projektledaren styr projektet så är det istället projektgruppen som sätter tempot. Att införa Agile innebär förändring.

För de projekt och leveranser som befinner sig i en komplex miljö där förändringar är en del av vardagen och det är svårt att förutse framtiden är det svårt, om inte omöjligt, att bedriva framgångsrika vattenfallsprojekt. Där lämpar sig det iterativa, steg för steg, agila angreppssättet bättre. Det finns många fördelar och mycket som motiverar Agile. När ni vet när ni ska använda Agile så behöver ni förbereda er på förändringar.

Här är några av de förändringar som är bra att vara bekanta med:

 • Påverkan på discipliner
  Varje roll behöver agera annorlunda i ett agilt projekt.
 • Testning i agila projekt
  Hur projektet arbetar med test förändras och är ofta en stor utmaning.
 • Dokumentation i agila projekt
  Omfattande dokumentation ersätts med pragmatisk dokumentation.
 • Agile management
  Organisationen som ska stötta projektet kommer att behöva förändra sitt traditionella beetende.
 • Kundens delaktighet
  Ökad delaktighet genom hela projektet är en omställning för de flesta beställare.

Fler artiklar om hur Agile påverkar olika delar av projektet och er verksamhet läggs till löpande. Skicka en fråga om ni undrar över något del som inte finns med än så länge.

Uppdaterades: 2012-02-09 08:51:55