XP - Extrem Programmering

Extrem programmering, XP, är en av de tidiga agila metodikerna och en motreaktion på alla misslyckade vattenfallsprojekt. Fokus flyttades från planering och dokumentation till utveckling och kommunikation. Inom XP har ett flertal utvecklarorienterade metoder växt fram, så som Test-driven utveckling, Par-programmering, Automatiserade tester med mera. XP är en fristående utvecklingsmetodik men det är vanligt att utvalda delar från XP används i Scrum projekt.

XP baseras på fem värderingar: kommunikation, enkelhet, återkoppling, mod och respekt. Hela teamet arbetar tillsammans med få enkla metoder. Tillräckligt med återkoppling hjälper teamet att se var de är och hur de ska förbättra sin unika situation.

Processen

XP har precis som DSDM en mer omfattande beskrivning av hela projektets process. Hur projektet arbetar med releaser, krav, arkitektur och iterationer är beskrivet. Utformningen är fokuserad på utvecklingsfasen och hur teamet ska arbeta, något som Scrum inte beskriver.


Källa: http://www.extremeprogramming.org/

Utvecklingsnära metoder ett måste

Att införa Agile ställer stora krav på teamet. Förutom att utveckla den funktionalitet som efterfrågas ska även koden vara enkel att ändra i utan att defekter introduceras. För att hantera de nya kraven på teamet skapades ett antal metoder genom empiriska studier, helt enkelt trial and error. Resultatet blev 13 tillämpningar som tillsammans utgör XP.

Oavsett om ni väljer att införa XP eller inte så är samtliga tillämpningar något som ni bör känna till eftersom de kan lösa problem i era projekt. De flesta Scrum projekt använder sig åtminstone av några metoder från XP. Rekommenderat är att utforska Continuous Integration och Test Driven Development.

Läs mer om olika metoder.


http://xprogramming.com/xpmag/whatisxp

Mer om XP

Wikipedia har en något mer omfattande artikel på svenska. På engelska finns en mer omfattande introduktion och beskrivning av de olika delarna på extremeprogramming.org.

Uppdaterades: 2011-11-29 16:07:06