DSDM - Dynamic Systems Development Method

DSDM står för Dynamic Systems Development Method och är en av de tidiga agila metodikerna, första versionen kom redan 1995. Precis som andra agila angreppsätt bygger DSDM på att leverera inkrementellt och iterativt med en nära kunddialog. DSDM fokuserar mer på prototyping än detaljerade planer och använder sig av fast budget, tid och kostnader. För att hantera den flexibla omfattningen används MoSCoW som prioriteringsmetod.

DSDM utgår från uppfattningen att inget kan byggas perfekt första gången. En tumregel, som bygger på Pareto principen (även är känd som 80:20 regeln), är att 20% av kraven motsvarar 80% av värdet. Vilket är en av anledningarna till att DSDM fokuserar på prioritering enligt MoSCoW.

Tillskillnad från Scrum, XP och Kanban är DSDM tyngre i form av fler roller, metoder och faser. DSDM är mer likt RUP, Rational Unified Process, som också är en tung metodik. Tillskillnad från Scrum som bara är ett ramverk, och därmed behöver anpassas på ett bra sätt för att fungera i er organisation, så är DSDM en mer komplett metodik.

8 principer

DSDM förvaltas av ett konsortium och den senaste versionen kom ut 2007 och går under namnet Atern. DSDM Atern bygger på 8 principer som berör den attityd och inställning som ska prägla ett framgångsrikt projekt. Mycket av de principerna återfinns i en direkt eller indirekt form i Agile manifesto och mycket är likt de andra agila metodikerna.

 1. Fokusera på affärsverksamhetens behov
  Förstå verksamhetens prioriteringar och garantera att projektet budget räcker för att leverera en tillräckligt viktig delmängd, enligt 80:20 regeln och de måste-krav enligt MoSCoW metoden.
 2. Leverera i tid
  Använd iterationer och levererar kontinuerligt. Fokusera på det som verksamheten prioriterar.
 3. Samarbete
  Att involvera användaren är nyckeln till ett lyckat projekt. Även kunden, intressenter och verksamheten ska involveras i projektet genom en nära dialog.
 4. Kompromissa aldrig med kvalitén
  Var tydliga med vilken kvalité som projektet förväntas leverera. Anpassa design, utveckling och tester efter det målet. Sänk inte kvalitén för att kunna leverera mer funktionalitet.
 5. Bygg inkrementellt utifrån en stabil grund
  Leverera värde så tidigt som möjligt och verifiera att det som är levererat möter verksamhetens och användarnas behov.
 6. Utveckla iterativt
  Samla in feedback från kunden och användarna i varje iteration och låt produkten utvecklas iterativt genom ökad kunskap om både vad som ska levereras och hur det ska konstrueras. Ett iterativt arbete medför tidiga leveranser och möjligheten att förhålla sig till förändring.
 7. Tydlig och frekvent kommunikation
  Använd dagliga avstämningsmöten, facilitera workshops och använd er av prototyping och modellering för att skapa en visuell dialog. Fokusera på informell kommunikation, ansikte mot ansikte, och dokumentera det som är viktigt och ger ett värde.
 8. Påvisa kontroll
  Använd en lagom nivå av formell uppföljning och rapportering. Planer och projektets aktuella status ska vara tydlig för alla.

Processen

Faserna i ett DSDM Atern är något mer detaljerade än i exempelvis Scrum. Det finns ett mer omfattande stöd för att skapa en bra grund för projektets genomförande. Varje fas i processen har ett tydligt syfte och förutsättningarna för att starta en fas är väl definierade.


Källa: Wikipedia

Steg i DSDM-processen:

 • Feasibility
  Besluta om det föreslagna projektet är genomförbart. Både för verksamheten och rent tekniskt.
 • Foundations
  Skapa en grund för lösningen som gör det möjligt att demonstrera hur verksamhetens behov uppfylls. Viktigt att inte fastna i detaljer.
 • Exploration
  Utforska detaljerade krav och skapa lösningar genom ett iterativt och inkrementellt arbete.
 • Engineering
  Utveckla produkten enligt den lösningen som producerades i Exploration-fasen genom ett iterativt och inkrementellt arbete.
 • Deployment
  Leverans av lösningen så att den kan användas av målgruppen.

Mer om DSDM

Det finns mer att läsa om DSDM på både dsdmsweden.com och dsdm.org.

Uppdaterades: 2011-11-29 16:07:06