Är Agile något för oss?

Agil metodik är ett alternativ till hur vi traditionellt bedriver projekt. Det passar inte alla verksamheter och inte alla projekt, men för många kan det göra en stor skillnad. Beroende på era behov, problem och ambitioner kan Agile vara något för er.

Fundera över vilka behov ni har på dagens projekt och leveranser och vilka era ambitioner är för framtiden. Känns några av följande behov eller ambitioner bekanta:

  • korta ledtiderna från beställning till leverans?
  • öka antalet releaser/leveranser?
  • förändra kravbilden och prioriteringar under genomförandet?
  • höja kvalitén – få bättre resultat?
  • öka produktiviteten?
  • skapa ett närmare samarbete mellan beställare och leverantörer

Om några av alternativen ovan är aktuella så är också Agile aktuellt för er. Förutom att uppfylla era behov är Agile mycket lämpligt för att hantera komplexa projekt och projekt som bryter ny mark inom så väll teknik som tillämpning. Det beror på att Agile är utformat för projekt där produkten och/eller lösningen är helt eller delvis okänd.

Förändrad relation mellan beställare och leverantör

Att införa agila projekt i ens organisation medför även förändring som är viktig att acceptera. För att bedriva Agila projekt är det viktigt att beställaren godkänner att de köper en okänd produkt till ett fast pris och fast leveransdatum. Det kräver en tillit mellan beställare och leverantör. Det kräver också en beställare som är aktiv genom hela projektet för att säkerställa att den produkt som utvecklas är också den produkt som ger mest värde.

Som leverantör är det viktigt att våga släppa in kunden i projektet, att öka transparensen och samarbetet. Det är för många en ovan situation men en förutsättning för att verkligen lyckas.

Nästa steg

Om fördelarna med Agile motiverar er så bör ni utforska hur ni kan införa Agile i er verksamhet. Innan ni gör det bör ni förstå när ni kan använda Agile och inte, vad som skiljer Agile från traditionellt vattenfallsprojekt och vilka förändringar som Agile innebär.

Uppdaterades: 2012-02-24 19:36:47