Agile manifesto - värderingarna bakom Agile

Det agila manifestet är ett ställningstagande som ligger till grund för agil mjukvaruutveckling. Det ändrar fokus från hur traditionella projekt drivs till ett mer flexibelt och Lean inspirerat angreppsätt.

Manifestet utarbetades mellan den 11 och 13 februari 2011 av representanter från ett flertal olika metodiker. Gemensamt var att de såg behovet av lättare alternativ till dåtidens tunga och omfattande metodiker.

"Vi finner bättre sätt att utveckla programvara genom att utveckla själva och hjälpa andra att utveckla. Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta:

  • Individer och interaktioner framför processer och verktyg
  • Fungerande programvara framför omfattande dokumentation
  • Kundsamarbete framför kontraktsförhandling
  • Anpassning till förändring framför att följa en plan

Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätter vi punkterna till vänster mer."

Källa: http://agilemanifesto.org/iso/sv

För en bättre förståelse för det agila manifestet finns även 12 bakomliggande principer.

Vanliga feltolkningar

Agile har på kort tid spridit sig över världen och är i dag ett erkänt angreppsätt för mer än bara systemutvecklingsprojekt. I och med den snabba tillväxten har också Agile som begrepp och dess innebörd blivit något förvrängt. Feltolkningar är vanliga och många testprojekt med agil metodik som har misslyckas har också missuppfattat grundläggande principer.

Att fokusera på att förhålla sig till förändringar framför att följa en befintlig plan innebär inte att vi kan strunta i planer. Däremot kan vi ifrågasätta värdet i detaljerade planer som riskerar att ändras. Kundsamverkan ersätter inte kontrakt och avtal. Däremot ser avtalen annorlunda ut eftersom tid och kostnad må vara fastslagna men omfattningen är flexibel, vilket är ett orosmoment för beställaren men en stor fördel för projekt med otydlig produkt och lösning.

Många använder den agila metodiken för att slippa dokumentera, vilket såklart är ett stort misstag. Tung dokumentation som är resultatet av att kommunikation sker primärt genom dokument och inte dialog är något vi vill undvika. Tung dokumentation som blir en pappersprodukt istället för en produkt som kunden kan använda är något vi vill undvika. Att skapa dokument som inte ger något värde och är dyra att underhålla genom kontinuerliga uppdateringar är något vi vill undvika. Däremot är all form av dokumentation som skapar värde en självklar del av agila projekt. Så i agila projekt skrivs dokumentation utifrån behov – inte för att driva arbetsprocessen framåt.

Läs mer om Dokumentation i agila projekt.

Uppdaterades: 2011-11-29 16:07:06

Fler artiklar

Relaterade artiklar